Secure shopping with SodaStream

SODASTREAM - PRIVACYVERKLARING

Verklaring laatst bijgewerkt: 24 mei 2018

 1. Onze verbintenis inzake privacy

  1. Uw privacy is erg belangrijk voor ons bij SodaStream en onze gelieerde ondernemingen, hierna ook "we" en/of "ons" en/of "SodaStream" genoemd. Om uw privacy beter te beschermen, verstrekken we deze verklaring ("Privacyverklaring") om informatie te geven over ons gegevensbeleid en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt. Om deze verklaring makkelijk terug te kunnen vinden, stellen we deze beschikbaar op onze website en op elk plaats waar persoonsgegevens kunnen worden gevraagd.

  2. We verzoeken u dringend deze verklaring te lezen en ervoor te zorgen dat u ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens volledig begrijpt, voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze diensten. Als u deze privacyverklaring leest en volledig begrijpt, maar bezwaar heeft tegen ons beleid, moet u onmiddellijk onze website verlaten en elk gebruik van onze diensten vermijden of stopzetten. Als u dit bericht hebt gelezen maar meer uitleg of informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via privacy@sodastream.com.

 2. Belangrijke informatie

  1. Het doel van deze privacyverklaring is u een duidelijke uitleg te geven over welke persoonsgegevens we verzamelen, wanneer, waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen en beschrijft uw wettelijke rechten. Deze privacyverklaring is niet bedoeld in te gaan tegen de voorwaarden van een contract dat u met ons hebt, noch tegen de rechten die u zou hebben op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  2. Het beschermen van de privacy van zeer jonge mensen is bijzonder belangrijk. Daarom verzamelen of houden we nooit informatie op onze website of offline van mensen waarvan we eigenlijk weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar, en is geen enkel deel van onze website zo gestructureerd dat ze iemand onder de 13 jaar kunnen aantrekken. Ouders en voogden moeten te allen tijde toezicht houden op de activiteiten van hun kinderen. Als we vernemen dat we persoonsgegevens van een persoon onder 13 hebben verzameld of ontvangen zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we die informatie verwijderen. Als u vermoedt dat we informatie kunnen hebben van of over een persoon onder 13 jaar, neem dan contact met ons op via privacy@sodastream.com.

  3. Merk op dat onze website links bevat naar websites van derden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Bekijk het privacybeleid van dergelijke websites van derden als u deze websites bezoekt. Deze privacyverklaring gaat niet in op de privacy - of informatiepraktijken van derden.

  4. Onze website gebruikt cookies en andere trackingstechnologie om automatisch bepaalde gegevens te verzamelen over de interactie met bezoekers. Sommige van deze informatie kan persoonsgegevens bevatten. We geven meer uitleg over de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en trackingstechnologie in paragraaf 10.

 3. Welke informatie verzamelen we en hoe verzamelen we die?

  1. Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u ze vrijwillig verstrekt via een websiteformulier, als u zich registreert bij of gebruik maakt van een van onze website of onlinediensten. Onze website verzamelt automatisch bepaalde gegevens over de interactie met bezoekers die de werking, het beheer en de planning vergemakkelijken. Sommige informatie die persoonsgegevens kan bevatten (zoals uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam, aantal keer dat u de website hebt bezocht, datum en tijdstip van een online aanvraag, de tijd die nodig is om de door u gevraagde informatie te downloaden, foutcodes die worden gegenereerd terwijl uw browser in contact staat met onze website en de hoeveelheid tijd die u hebt besteed aan het bekijken van de website) kan worden verzameld via cookies en andere trackingtechnologieën, dit alles op anonieme basis. Er kan ook geaggregeerde informatie worden verzameld (zoals hoe vaak bezoekers zich aanmelden op onze website). We lichten meer toe over ons gebruik van cookies en trackingstechnologieën in paragraaf 10.

   1. Als u zich registreert of contact met ons opneemt, kunnen wij uw naam, emailadres, telefoonnummer, adresgegevens (samen: "identificatiegegevens"), informatie over u gezin (""gegevens over gezinssamenstelling"), consumptiegedrag van u en uw gezinsleden ("consumptiegegevens"), informatie over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of onlinediensten ("apparaatgegevens"), betalings- en creditcard gegevens ("betalingsgegevens"), informatie voor het instellen en toegang tot uw SodaStream account ("inloggegevens") verzamelen; of

   2. Als u zich bij ons registreert of ons contacteert namens een bedrijf, verzamelen wij bedrijfsidentificatiegegevens, identificatiegegevens van de bedrijfsvertegenwoordiger, bedrijfssamenstelling en consumptiegegevens, apparaatgegevens, betalingsgegevens en inloggegevens

  2. Als u contact met ons opneemt via andere offline methoden om onze producten of diensten te kopen of door een of meer contact middelen te gebruiken die offline worden aangeboden, verzamelen wij identificatie- en betalingsgegevens die relevant zijn voor de verkoop en levering van de goederen en diensten of om te reageren op uw vraag of klacht, en voor zover nodig, voor de behandeling en uitvoering van de bestelling en de voortdurende levering van onze diensten.
  3. IAls u contact met ons opneemt via sociale media, bijvoorbeeld Facebook of Twitter, verzamelen we inlog informatie en persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals berichten die u op onze sociale mediapagina's plaatst. Als u content, met inbegrip van uw persoonsgegevens, uploadt naar een sociaal netwerk en dan onze website tagt, zal uw indiening onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dat sociale netwerk, zelfs als u op een officiële SodaStream-pagina op het sociale netwerk post. We hebben geen controle over deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid en hebben de toereikendheid ervan niet onderzocht. U dient deze dus te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.
  4. Indien u solliciteert naar een van onze openstaande functies gepubliceerd in onze carrièresite, door ons contactgegevens en een CV te bezorgen ("persoonsgegevens van sollicitanten") via de relevante applicatie op onze website of via enige andere door ons geleverde middelen (bv. sociale media) zullen wij deze persoonsgegevens van sollicitanten verzamelen om uw aanvraag te verwerken.
 4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

  1. Om onze producten en diensten te leveren

   We verzamelen persoonsgegevens om onze producten en/of diensten en hun functies aan te bieden. We kunnen de verzamelde informatie gebruiken om uw bestelling of abonnement te valideren, om uw betaling te verwerken (bijvoorbeeld een maandelijks bedrag in het geval van een abonnement) en om de producten en diensten te leveren die u heeft verzocht, besteld of waarop u bent geabonneerd. We zullen ook u persoonsgegevens gebruiken voor zover dat nodig is voor de behandeling en de uitvoering van uw bestelling en om u klantenondersteuning te bieden.

   We gebruiken deze informatie ook voor klantenbeheer, om onze relatie met u te behouden, met het oog op het bieden van een uitstekende klantenervaring.

  2. Om uw identiteit te controleren

   We kunnen de verzamelde informatie gebruiken om uw identiteit te verifiëren. We kunnen deze informatie ook gebruiken om uw account op te zetten en in te stellen, een wachtwoord te verifiëren of opnieuw uit te geven, uw activiteit te registeren en van tijd tot tijd contact met u op te nemen.

  3. Voor interne bedrijfsdoeleinden zoals:

   1. onze producten te verbeteren om ze aan te passen aan de behoeften van onze klanten en inzicht te verkrijgen in mogelijke verbeteringen;
   2. om onze dienstverlening aan u te verbeteren en uw surfervaring aan te passen. Sommige informatie (in het bijzonder de informatie die wordt verzameld door cookies en andere trackingstechnologie) helpt ons onze website te verbeteren; en
   3. om frauduleuze activiteiten en andere ongepaste activiteiten op te sporen en de integriteit van de content op onze website te bewaken;
  4. Om sollicitaties te verwerken

   Wij verzamelen persoonsgegevens van sollicitanten uitsluitend voor interne recruteringsdoeleinden van SodaStream, waaronder: het identificeren van sollicitanten, het beoordelen van hun sollicitaties, het nemen van aanwervings- en arbeidsbeslissingen en het telefonisch of schriftelijk contacteren van sollicitanten.

  5. Om met u te communiceren

   Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te reageren op uw vragen en/of klachten over onze producten of diensten, en om belangrijke informatie te verstrekken over uw account en uw producten, bijvoorbeeld om u te informeren dat uw betaling is geaccepteerd of dat de bestelling is verwerkt.

 5. Uitvoeren van Direct Marketing:

  Wij kunnen uw persoonsgegevens, zoals uw adres, gebruiken voor direct marketing. We kunnen u bijvoorbeeld e-mails sturen om u te informeren over nieuws en updates over onze diensten. Dit kan in de vorm van e-mail, post, sms, telefoon of gerichte online advertenties. Indien wettelijk vereist, zullen wij uw toestemming vragen voordat wij u dergelijke marketinginformatie sturen.

  1. Om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u controle hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, zullen wij u altijd de mogelijkheid geven om u uit te schrijven voor direct marketing wanneer u contact met ons opneemt in verband met een product of dienst of wanneer u een e-mail, bericht of andere direct marketingcommunicatie ontvangt.

  2. U hebt het recht om elke vorm van direct marketing te voorkomen. Dit kan gebeuren door op opt-out te klikken, door de privacy instellingen binnen uw SodaStream-account te wijzigen of door een e-mail te sturen naar privacy@sodastream.com. Indien u de informatie die u heeft verstrekt wilt nakijken of bijwerken, kunt klikken op "mijn profiel" op de startpagina van onze website en de informatie bewerken. Als we nog niet hebben gevraagd om uw emailadres of wachtwoord te verstrekken, zullen we u dit verzoeken voordat de wijzigingen worden doorgevoerd, om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze kunnen wijzigen.

  3. Op basis van de informatie die we over u hebben, nemen we stappen om de directe marketing te beperken tot een redelijk en proportioneel niveau, en om u mededelingen te sturen waarvan we denken dat ze interessant of relevant voor u zijn, op basis van de informatie die we over u hebben.

 6. Wettelijke grondslag verwerking persoonsgegevens:

  1. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken of delen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, als wij ervan overtuigd zijn dat:

   1. ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract of het nemen van stappen om een contract met u aan te gaan. Bijvoorbeeld om ons product en onze diensten te kunnen leveren, moeten we bepaalde persoonsgegevens zoals uw adres, telefoonnummer, identificatiegegevens en betalingsgegevens verwerken om uw gebruikersaccount te maken of uw bestellingen uit te voeren. We voeren deze verwerking uit met het doel om onze klant te leren kennen en onze relatie met u te onderhouden met het oog een uitstekende klantenervaring; of

   2. ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter ondersteuning van legitieme belangen die wij als bedrijf hebben om producten en diensten aan onze klanten te leveren, mits deze te allen tijde worden uitgevoerd op een wijze die proportioneel is en uw privacyrechten respecteert. We streven er bijvoorbeeld naar om altijd onze producten en diensten te verbeteren om ze aan te passen aan de behoeften van onze klanten. Om deze reden verwerken wij persoonsgegevens zoals consumptiegewoonten, apparaatgegevens en de gezinssamenstellingen en trachten inzichten te maken met betrekking tot mogelijke verbeteringen; of

   3. ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke of reglementaire verplichting die wij hebben. Bijvoorbeeld om de juiste zakelijke dossiers bij te houden, om rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties na te leven en om de toepasselijke wetten en voorschriften na te leven of zoals anderszins vereist door de wet; of

   4. u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor dat doel te gebruiken (bijv. wanneer u ons toestemmingen geeft voor marketing of kiest voor bijkomende diensten).

   Wanneer de basis van de verwerking uw toestemming is, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken en dus te allen tijde die verwerking te voorkomen.

 7. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en opslaan

  1. Gegevensbeveiliging

   1. Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, om de nauwkeurigheid van de gegevens te onderhouden en om het juiste gebruik van informatie te verzekeren hebben we passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we verzamelen te beschermen en te beveiligen. Enkele stappen die we ondernemen zijn: het stellen van vertrouwelijkheidseisen aan ons personeel en dienstverleners; het vernietigen of anoniem maken van persoonsgegevens indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. SodaStream zal voldoen aan de toepasselijke wetgevingen in geval van een schending van de beveiliging, vertrouwelijkheid of integriteit van uw persoonsgegevens en, indien wij dit nodig achten of indien vereist door de toepasselijke wetgeving, u hiervan op de hoogte stellen via email, bericht of via een duidelijke melding op onze website zonder onredelijke vertraging, voor zover dit verenigbaar is met de (i) legitieme behoeften van de rechtshandhaving, of (ii) alle maatregelen die nodig zijn om de draagwijdte van de inbreuk te bepalen en de redelijke integriteit van het datasysteem te herstellen.

   2. De beveiliging van persoonsgegevens hangt echter gedeeltelijk af van de veiligheid van het apparaat dat wordt gebruikt om met ons te communiceren, de beveiliging die u gebruikt om uw inloggegevens te beschermen en de beveiliging aangeboden door uw internetprovider. We nemen commercieel redelijke inspanningen om het verzamelen en de beveiliging van informatie in overeenstemming te brengen met deze privacyverklaring en alle toepasselijke wetgevingen. Als u een gebruikersnaam, login of paswoord heeft van SodaStream, bent u verantwoordelijk om deze informatie verantwoordelijk te houden. Wij vragen u om met niemand een gebruikersnaam, login of wachtwoord te delen.

  2. Bewaring van gegevens

   1. Wij kunnen uw gegevens bewaren zolang dat nodig is om onze producten en diensten te leveren, en daarna in de mate dat dit wettelijk is toegestaan en op basis van onze wettelijke verplichtingen (bijv. met betrekking tot het bewaren van facturen) of legitieme belangen (bijv. bij het bewaren van gegevens voor het reageren op mogelijke geschillen of klachten of voor mogelijke heractivering van abonnementen).

   2. Daarnaast hanteren wij een retentiebeleid. Als uw gegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat deze veilig worden verwijderd of geanonimiseerd.

   3. Merk op dat SodaStream de ingediende persoonsgegevens van sollicitanten niet langer dan twee jaar mag bewaren nadat de aangebrachte functie is ingevuld of afgesloten. Dit gebeurt zodat we sollicitanten nogmaals kunnen bekijken voor andere functies en kansen bij SodaStream; zodat we hun informatie kunnen gebruiken als referentie voor toekomstige door hen ingediende aanvragen; en in het geval de sollicitant wordt aangenomen, voor extra werk en zakelijke doeleinden in verband met zijn/haar werk bij SodaStream. Als u eerder persoonsgegevens van sollicitanten aan SodaStream hebt verstrekt en deze nu wilt bekijken, bijwerken of verwijderen uit de systemen van SodaStream, neem dan contact met ons op via privacy@sodastream.com.

 8. We kunnen uw persoonsgegevens delen

  SodaStream mag uw persoonsgegevens slechts delen met derden (of hen anderszins toegang verlenen) op de volgende manieren en in de volgende gevallen:

  1. aan andere gelieerde ondernemingen van SodaStream voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring; en

  2. met derden aan wie de betrokken SodaStream entiteit deze verwerking geheel of gedeeltelijk uitbesteedt. Het doel van deze overdracht is om het management van ons bedrijf te helpen en diensten te leveren. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een dienstverlener voor zover nodig om onze diensten te verlenen. Andere voorbeelden kunnen overdrachten naar aanbieders van e-marketingdiensten, hostingproviders en andere relevante functies zijn. Merk op dat we uw persoonsgegevens nooit aan derden zullen verkopen. Deze derden hebben ingestemd met de beperkingen inzake vertrouwelijkheid en gebruiken alle persoonsgegevens die wij met hen delen of die zij namens ons verzamelen uitsluitend met het oog op het verlenen van de overeengekomen dienst aan ons.

  3. indien toegestaan door de lokale wetgevingen inzake gegevensbescherming mag SodaStream op grond van een juridisch verzoek, zoals een dagvaarding, een gerechtelijke procedure, een huiszoekingsbevel of een gerechtelijk bevel, of in overeenstemming met toepasselijke wetten, anderen toegang geven tot uw persoonsgegevens of deze anderszins openbaren, als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de wet ons daartoe verplicht, met of zonder kennisgeving aan u. Als dit gerechtvaardigd is, kunnen we ook toegang tot deze informatie toestaan in speciale noodgevallen waar de fysieke veiligheid in gevaar is.

  4. wij mogen alle persoonsgegevens of andere informatie die van of over u wordt verkregen, aan derden bekendmaken in verband met een fusie, overname, faillissement of verkoop van al onze activa of nagenoeg al onze activa, voor zover dit nodig is voor het proces.

 9. Wereldwijde overdracht persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en opgeslagen naar of op locaties buiten uw verblijfplaats, die onderworpen zijn aan verschillende normen inzake gegevensbescherming. Met name als u in de EU woont, moet u zich ervan bewust zijn dat uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met en overgedragen worden aan gelieerde ondernemingen van SodaStream en externe dienstverleners die buiten de EU zijn gevestigd. We nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw rechten en belangen te beschermen, en dat de overdrachten beperkt blijven tot landen die erkend worden een passend niveau van wettelijke bescherming te hebben of waar we er zeker van kunnen zijn dat er alternatieve regelingen zijn getroffen om uw rechten te beschermen. Hiertoe:

   1. zorgen we ervoor dat overdrachten binnen SodaStream en onze gelieerde ondernemingen worden gedekt door een overeenkomst die gesloten is door leden van de SodaStream-groep (een overeenkomst binnen de groep) die elk lid contractueel verplicht ervoor te zorgen dat persoonsgegevens overal waar ze binnen de Groep worden overgedragen, een passend en consistent beschermingsniveau krijgen;

   2. wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen buiten SodaStream of aan derden die onze producten en diensten helpen leveren, zullen wij van hen contractuele verplichtingen verkrijgen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sommige van deze garanties zijn erkende certificeringssystemen zoals het EU-VS-Privacy Shield voor de bescherming van persoonsgegevens die van binnen de EU naar de Verenigde Staten worden overgebracht; of

   3. wanneer we verzoeken om informatie ontvangen van bevoegde wettelijke autoriteiten of toezichthouders, zullen we deze verzoeken zorgvuldig valideren voordat persoonsgegevens worden bekendgemaakt.

   U hebt het recht om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de garanties die we hebben ingevoerd (inclusief een kopie van relevante contractuele verbintenissen) om voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens te zorgen wanneer deze worden overgedragen, zoals hierboven vermeld.

 10. Gebruik van cookies en andere trackingstechnologieën

  SodaStream gebruikt bepaalde monitoring- en trackingstechnologieën (zoals cookies, beacons, pixels, tags en scripts). Deze technologieën worden gebruikt om onze diensten voortdurend te onderhouden, te leveren en te verbeteren en om onze klanten een betere ervaring te bieden. Dankzij deze technologieën kunnen we bijvoorbeeld de voorkeuren van onze klanten en geauthentiseerde sessies handhaven en opvolgen, onze diensten beter beveiligen, technische problemen, gebruikerstrends en doeltreffendheid van campagnes identificeren en de algemene prestaties van onze diensten controleren en verbeteren.

  Gelieve op te merken dat diensten van derden, die cookies plaatsen of andere trackingstechnologieën gebruiken via onze diensten, een eigen beleid kunnen hebben met betrekking tot de manier waarop ze informatie verzamelen en opslaan. Dergelijke praktijken vallen niet onder onze privacyverklaring en we hebben er geen controle over.

  1. Cookies

   1. Onze website gebruikt cookies, webbeacons en soortgelijke technologieën ("Cookies") om informatie te traceren die uw browser ons verschaft wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die worden gedownload en die kunnen worden opgeslagen op een van uw apparaten die internetgebruik mogelijk maken, bijvoorbeeld uw computer, smartphone of tablet - zoals een geheugen voor een webpagina. We gebruiken verschillende soorten cookies.

  2. We gebruiken volgende cookies op onze website:

   1. noodzakelijke cookies

    Noodzakelijke cookies zijn essentieel en helpen u om op onze website te surfen. Dit helpt de veiligheid en basisfuncties te ondersteunen en is noodzakelijk voor de goede werking van onze website. Bijgevolg indien u deze cookies blokkeert, kunnen we uw gebruik of de beveiliging tijdens uw bezoek niet garanderen.

   2. functionaliteitscookies

    Functionele cookies worden gebruikt om u de beste gebruikerservaring te bieden. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om content voor u te personaliseren in overeenstemming met uw locatie. Het stelt onze website ook in staat om gemaakte keuzes (zoals het uitschakelen van het gebruik van cookies of welke locatie u eerder hebt geselecteerd) te onthouden om meer persoonlijke functies te geven.

   3. prestatiecookies

    Prestatiecookies helpen ons het gedrag van gebruikers van onze website te begrijpen. Zo kunnen we onze website continu verbeteren om de beste informatie te geven ter ondersteuning van onze projectdoelstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om te begrijpen hoe effectief onze website is. Deze cookies vertellen ons bijvoorbeeld welke pagina’s bezoekers het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen krijgen van webpagina’s.

   4. Alle cookies worden beheerd door derden en u kunt de kennisgevingen inzake privacy van derden raadplegen voor meer informatie. We gebruiken in het bijzonder Google Analytics waarmee we kunnen beoordelen hoe u en andere internetgebruikers onze website gebruiken. Deze informatie is essentieel om ons te helpen de functionaliteit van onze website voortdurend te verbeteren. Zij worden bewaard gedurende [30 minuten tot twee jaar]. De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website (inclusief uw IPadres) zal worden verzonden naar en opgeslagen door Google Inc. op servers in de Verenigde Staten.

  3. Beheer uw cookie-instellingen

   Zodra u akkoord bent gegaan met het gebruik van cookies, zullen we een cookie op uw computer of apparaat opslaan om dit voor de volgende keer te onthouden. Via internetbrowsers kunt u uw cookie-instellingen wijzigen, bijvoorbeeld om bepaalde soorten cookies of bestanden te blokkeren. U kunt daarom cookies blokkeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u niet alle of delen van de website kunt openen, omdat sommige functionaliteitencookies kunnen zijn. Meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies vindt u op: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  4. Cookiestatement
 11. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

  1. Behoudens paragraaf 11.2, bepaalde uitzonderingen en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteiten die wij ondernemen, hebt u het recht:

   1. Om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens die wij bezitten en u hebt het recht om geïnformeerd te worden over; (a) de bron van uw persoonsgegevens; (b) de doeleinden, de wettelijke grondslag en de verwerkingsmethoden; (c) de identiteit van de voor verwerkingsverantwoordelijke; en (d) de entiteiten of categorieën van entiteiten aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen;

   2. om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens, geheel of gedeeltelijk, zoals u ons doorstuurt, voor enig doel stopzetten, behalve voor zover dit rechtmatig is zonder toestemming;

   3. om te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken waarbij: a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist; b) de verwerking onwettig is, maar u maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens; c) wij de persoonsgegevens niet langer voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld nodig hebben, maar het is vereist voor de vestiging, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;

   4. om in beperkte omstandigheden te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen wanneer deze niet meer nodig zijn met betrekking tot het doel of de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;

   5. om verwerkingen te betwisten die wij gerechtvaardigd hebben op basis van een legitiem belang;

   6. om te verzoeken dat uw persoonsgegevens niet overgedragen worden aan nietverbonden derden met het oog op direct marketing of andere doeleinden;

   7. om te vragen dat wij de wijze waarop wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden wijzigen;

   8. om eventuele fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren;

   9. om te vragen dat wij uw persoonsgegevens bijwerken zoals vereist. Opmerking: u kunt bepaalde delen van deze persoonsgegevens ook zelf corrigeren, bijwerken of verwijderen, of uw SodaStream-account volledig deactiveren via uw accountinstellingen;

   10. om een kopie te verkrijgen van de waarborgen waaronder uw persoonsgegevens buiten de EU worden overgedragen; en

   11. om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

  2. We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit en te bevestigen en vanwege veiligheidsdoeleinden, voordat we de aan u gevraagde persoonsgegevens verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding aan te rekenen indien dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek manifest ongegrond of buitensporig is.

 12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

  We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om deze up-to-date te houden met de wettelijke vereisten en de manier waarop we onze activiteiten uitvoeren. Gelieve deze pagina’s regelmatig te controleren op de laatste versie van deze privacyverklaring.

 13. Contactinformatie

  1. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of een van uw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in paragraaf 11, dan kunt u ons op volgende manieren contacteren:

   privacy@sodastream.com

   Wij zullen proberen klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

  2. Inwoners van de EU-lidstaten hebben het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij hun nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Wij moedigen u echter aan om eerst contact met ons op te nemen.

Back to top